Systematické testovanie všetkých výrobných šarží

Florihana systematicky vykonáva kontrolu surovín, obalových materiálov a hotových výrobkov podľa predpisov.

Uskutočňuje fyzikálno-chemické, mikrobiologické, organoleptické a na alergény zamerané analýzy. Pre všetky svoje výrobné šarže esenciálnych olejov vykonáva plynovú chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu (GC/MS) na stanovenie chemotypov esenciálnych olejov či mastných kyselín.

Výsledky analýz si môžete pozrieť v materiáloch na stiahnutie pri každom produkte.

Aromashop.sk

[email protected]

(+421) 0905 302 580

Kontakt

Obchodné podmienky

Ochrana údajov